Upresnenie registrácie pre firemné štafety

Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov s prihlasovaním tímov do kategórie Firemné štafety sme pristúpili k nasledovným zásadám:

  1. Do kategórie Firemný tím sa môžu prihlásiť komerčné, štátne a mimovládne organizácie, ktoré nie sú zriadené takpovediac za účelom rozvoja športových aktivít, resp. nevyvíjajú športovú činnosť. To znamená, že akákoľvek s.r.o., občianske združenie, atď., ktoré nejakým spôsobom združuje, zamestnáva... športovcov sa do kategórie Firemných štafiet neprihlasuje. Ako príklad uvediem o.z. Rekreačný beh, ktoré združuje rekreačných bežcov, prípadne spoločnosť Tréneri, s.r.o., ktorá zamestnáva trénerov.
    Cieľom existencie tejto kategórie je umožniť súťažiť hlavne rekreačným bežcom na firemnom základe, s vylúčením firiem "športovo špecializovaných".
  2. Do tímu v kategórii Firemný tím sa prihlasujú spravidla zamestnanci danej firmy. Minimálne dvaja členovia tímu musia byť zamestnancami firmy.

Pre dokreslenie dôvodov - na rozdiel od behov ako sú Devín Bratislava, alebo rôzne iné podobné preteky, my organizujeme Majstrovstvá Slovenska, aj keď amatérske. Radi by sme preto určili férové jasné pravidlá, ktoré umožnia súťažiť tímom v spravodlivých pretekoch, pokiaľ sa to len dá. Zároveň, nechystáme sa vyžadovať od vás potvrdenia od zamestnávateľa o zamestnaní, prípadne potvrdenia od Národného Výboru, že nešportujete. Spoliehame sa na džentlmenské správanie sa, podobné aké je pravidlom napr. v golfe a veríme, že tým spoločne prispejeme k príjemnému priebehu pretekov.

Ľubomír Hrčka
riaditeľ pretekov

Časový harmonogram

8:30 začiatok prezentácie
10:00 štart štafiet dospelých
12:00 štarty detských kategórií (jednotlivci, nie štafety)
12:30 vyhlásenie výsledkov MSR štafiet

O pretekoch

Stále rastúce počty účastníkov na behoch organizovaných na Slovensku nás priviedli na myšlienku zorganizovať beh, ktorý zaujme všetkých bez rozdielu veku a výkonnosti, či už sa venujú behaniu pravidelne, rekreačne, vrcholovo alebo len sporadicky. Špeciálne sa tešíme z účasti veľkého množstva ľudí na rôznych štafetových a tímových behoch a preto sme sa rozhodli spojiť pohyb v prírode s duchom tímových súťaží a pripravili pre vás: Majstrovstvá Slovenska bežeckých štafiet v krose.

Preteky sú otvorené pre každého, kto si chce zabehať po nádherných lesných cestičkách, rád si zmeria sily v tíme s niekým iným, chce príjemne a zdravo stráviť deň v prírode, jednoducho pre každého bez rozdielu veku, pohlavia, výkonnosti…

Na pretekoch sa zároveň zúčastnia aj takí, ktorí chcú poraziť ostatné trojčlenné štafety a stať sa Majstrom Slovenska v štafetovom krose, prípadne získať primát spomedzi všetkých zúčastnených firiem a stať sa Majstrom Slovenska v krose firemných štafiet.

Budeme sa na vás tešiť!
Organizačný tím

Podujatie organizuje Run For Fun, Obecný športový klub Marianka a Obec Marianka.