Propozície

Preteky sú organizované ako Majstrovstvá SR trojčlenných štafiet, otvorené tak pre neregistrovaných, registrovaných, rekreačných ako aj pre vrcholových športovcov.

Na stiahnutie
Dátum a miesto

10.10.2015 (sobota), Marianka.

Organizátori

Obec Marianka, Obecný športový klub a RunForFun.sk.

Prihlášky

Registrácia bude na www.firemnestafety.sk.

Informácie

www.firemnestafety.sk, info@runforfun.sk, Ľubomír Hrčka 0948 242 802.

Prezentácia

Pretekári si preberú štartovné čísla v deň pretekov v priestoroch štartu a cieľa od 8:30 do 9:45 hod. Prezentácia končí 15 min. pred štartom príslušnej kategórie.

Štart

Dospelí o 10:00 hod., kategórie detí a mládeže od 12:00 hod. na futbalovom štadióne.

Podmienky

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Štartovné

Žiacke, dorastenecké, juniorské kategórie a štafety obce Marianka, tvorené výlučne pretekármi s trvalým pobytom v Marianke, štartovné neplatia.
Dospelí:
Uhradené do 25.9. vrátane - 5,00 €/pretekára (15 €/štafeta)
Uhradené do 9.10. vrátane - 6,00 €/pretekára (18 €/štafeta)
Uhradené na mieste - 8,00 €/pretekára (24 €/štafeta)

Všetky potrebné detaily k platbe Vám prídu do Vašej emailovej schránky po zaregistrovaní sa.

Úhrada

Pretekári štartujú na vlastné náklady.

Hodnotenie

Prví traja v detských a mládežníckych kategóriách získajú medaily a vecné ceny. Prvé tri štafety v každej kategórii dospelých získajú medaily a diplomy. Vyžrebujeme šesť tímov, ktoré získajú vecné ceny.

Vyhlásenie výsledkov

V priestore štartu a cieľa, detské a mládežnícke kategórie po behu poslednej kategórie; dospelí približne o 12:30 hod.

Trate

Trať štafiet vedie 100% lesnými chodníčkami v okolí Marianky. Kategórie detí a mládeže v priestoroch futbalového ihriska.

Šatne

V priestoroch futbalového štadióna vo veľmi obmedzenej kapacite. Sprchy nie sú bohužiaľ k dispozícii.

Občerstvenie

Organizátori zabezpečia občerstvenie v priestore štartu a cieľa, na trati nie sú občerstvovacie stanice.

Doprava

MHD Bratislava č.37 na predĺženú konečnú do Marianky, prípadne regionálnou autobusovou dopravou priamo do Marianky.

Parkovanie

Ak prichádzate autom, prosíme striktne sa riaďte pokynmi usporiadateľov. Prvé autá budú smerované až na ihrisko, ďalší v poradí postupne na odstavných plochách obce.

Kategórie a dĺžky tratí
Kategória Rok narodenia Dĺžka tratí cca  Čas štartu
Muži a ženy všetky kategórie 3x5500 m 10:00
  Kat. firemné štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Kat. zmiešané štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Kat. mužské štafety bez rozdielu veku
Kat. ženské štafety bez rozdielu veku
Lienky a Chrústiky * 2013 a mladší 100 m 12:00
Včielky a Motýle * 2011-12 200 m 12:10
Veveričky a Čmeliaky * 2009-10 200 m 12:20
Myšky a Kocúri * 2007-08 400 m 12:30
Kukučky a Vlčiaky * 2005-06 600 m  12:40
Čajky a Dravce * 2003-04 800 m  12:55
* Bežia jednotlivci, nie štafety!!!

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.
Hlavný rozhodca: Vladimír Duda

Podujatie organizuje Run For Fun, Obecný športový klub Marianka a Obec Marianka.